Strona Kariery i oferty pracy – fundacja JiM

Tworzymy lepszy świat dla osób autystycznych i neuoróżnorodnych

Nasze wartości

Traktujemy wszystkich z życzliwością, stwarzając przestrzeń do wysłuchania. Oceniamy pracę i efekty, a nie człowieka. Pamiętamy, że wszystkich nas łączy misja Fundacji

Osiągamy wyznaczone cele wynikające ze strategii Fundacji

Wyznaczamy nowe kierunki, eliminujemy bariery, tworzymy nowe produkty, metody pracy i rozwiązania. Zdobywamy nowe kompetencje i umiejętności, po to aby być wsparciem dla naszych Klientów

Stosujemy procedury, żeby zachować najwyższą jakość swoich działań/pracy. Podejmujemy decyzję tylko w oparciu o dane i fakty

W naszej kulturze informacja zwrotna jest elementem codziennej komunikacji, dzielimy się informacjami i doświadczeniem, którymi możemy się podzielić, aby wykonać zadanie lub osiągnąć cel. Dzięki naszej otwartości dążymy do wypracowania wspólnego stanowiska

 

Komunikujemy się w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Działamy transparentnie

Reset filtrów

Jak się u nas pracuje?

Fundacja JiM wraz ze wszystkimi pracownikami każdego dnia tworzy lepszy świat dla osób autystycznych i wszystkich osób neuroróżnorodnych.

Prowadzimy kliniki diagnozy i terapii, przedszkola, szkoły, placówki terapeutyczne. Udzielamy pomocy prawnej. Pomagamy tysiącom osób w ramach systemu subkont. Organizujemy przełomowe konferencje i szkolimy. Tworzymy skuteczne kampanie społeczne docierające do milionów Polaków. Od ponad 20 lat każdego dnia zmieniamy rzeczywistość. Zmieniaj ją razem z nami!

Administracja

Placówki edukacyjne i terapeutyczne

Klinika i poradnia

Rzecznictwo

Marketing i komunikacja

Dział rozwoju i szkoleń

Administracja

Obecnie w Fundacji zatrudniamy ponad 130 pracowników 

Wśród nich są np. doświadczeni specjaliści (lekarze, terapeuci czy prawnicy). To oni na co dzień pracują z podopiecznymi Fundacji i ich bliskimi oraz kreują świat, który będzie co raz przyjaźniejszy osobom w spektrum autyzmu. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie administracyjne osób z pozostałych działów. To właśnie pracownicy takich sekcji jak księgowość, finanse i analizy, kadry i płace, infrastruktura oraz jakość są krwiobiegiem całej Fundacji. Poprzez realizowane przez nich zadania, zarządzanie i udoskonalanie procesów, wszyscy w Fundacji JiM mogą wspólnie realizować misję.

 

Korzyści dla pracowników:

 • Praca w małych sekcjach zarządzanych przez koordynatorów
 • Ruchoma godzina przyjścia i wyjścia z pracy
 • Możliwość udziału w szkoleniach wewnętrznych pogłębiających miękkie kompetencje
 • Możliwość udziału w wewnętrznych rekrutacjach
 • Indywidualne nagrody związane z wynikami oceny pracy
 • Konkursy wewnętrzne powiązane z nagrodami
 • Możliwość zwiększania kompetencji poprzez udział w pracach grup projektowych
 • Możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej w wybrane dni

Placówki edukacyjne i terapeutyczne

Przedszkola terapeutyczne w Fundacji JiM specjalizują się w terapii dzieci w spektrum autyzmu

Pod okiem certyfikowanych specjalistów maluchy uczą się samodzielności oraz umiejętności społecznych. Działania edukacyjne ukierunkowujemy na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych wychowanków odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych. W specjalnie dostosowanych salach dzieci przygotowują się do rozpoczęcia dalszej nauki.

Szkoły JiM to placówki terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami

Codziennie wspieramy naszych uczniów w drodze do ich samodzielności. Pamiętamy o potrzebach młodego człowieka i oprócz terapii umożliwiamy mu szczęśliwe dzieciństwo i szczęśliwą młodość. Dajemy szansę maksymalnego wykorzystania potencjału każdego ucznia na miarę jego możliwości. Koncentrujemy się na podniesieniu ich poziomu funkcjonowania. Poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, np. przygotowanie posiłków, zarządzanie pieniędzmi, samodzielne zakupy i czynności porządkowe.

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówka aktywizacji dorosłych osób z niepełnosprawnością

Naszym najważniejszym celem jest ich przygotowanie do lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, doskonalenie umiejętności społecznych i aktywizacja zawodowa. Każdego dnia w terapii bierze udział 45 uczestników, którzy uczą się samodzielności, korzystając z różnych pracowni i pomocy terapeutycznych. Prowadzimy terapie osób dorosłych w niewielkich grupach, dzięki czemu do każdego uczestnika warsztatów możemy podejść indywidualnie i skupić się na rozwijaniu pasji i umiejętności.

Korzyści dla pracowników placówek edukacyjnych (szkoła, przedszkole):

 • Praca z grupą max. 4 wychowanków
 • Praca w grupie ze wsparciem pomocy nauczyciela
 • Wspieranie w rozwoju zawodowym poprzez mentoring koordynatora merytorycznego
 • Szkolenie SAZ prowadzone przez certyfikowanych terapeutów ABA
 • Jasne i przejrzyste ścieżki kariery powiązane ze wzrostem wynagrodzenia
 • Indywidualne nagrody związane z wynikami oceny pracy
 • Wzajemne wsparcie w grupach terapeutycznych
 • Korzystanie z biblioteczki programów edukacyjnych

Klinika i poradnia

Klinika i Poradnia Fundacji JiM umożliwia przeprowadzenie diagnozy zarówno dzieci, jak i dorosłych, jednocześnie zapewniając dostęp terapii autyzmu. 

W standardzie diagnozy autyzmu jest ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) oraz konsultacje lekarskie, obserwacje wielospecjalistyczne, testy psychologiczne DSR (Dziecięca Skala Rozwojowa) czy IDS (Skala Inteligencji i Rozwoju). Nasi certyfikowani terapeuci na co dzień podczas terapii pracują w oparciu o Stosowana Analizę Zachowania (Applied Behavior Analysis), psychoterapię poznawczo-behawioralną (Cognitivive behavioural therapy), trening umiejętności społecznych oraz trening komunikacji.

Marketing i komunikacja

Zajmujemy się tworzeniem kampanii społecznych, których celem jest edukowanie i rozwój społeczeństwa. 

Zwiększamy świadomości potrzeb osób w spektrum autyzmu oraz przedstawicieli innych stanów neuroróżnorodności. Wśród Naszych działań są też m.in: bieżący serwis podopiecznych Fundacji, kontakt i opieka nad Darczyńcami Fundacji oraz realizacja celów wizerunkowych. Posiadamy własny budżet marketingowy co pozwala nam się rozwijać i realizować szereg wartościowych społecznych projektów. W 2022 roku byliśmy gospodarzem międzynarodowego kongresu Autism Europe. Tworzymy zgrany, empatyczny zespół specjalistów, których łączy misja Fundacji JiM i dobra energia wspierająca rozwój potencjału.  

Korzyści dla pracowników:

 • Współpraca przy ogólnopolskich kampaniach społecznych
 • Możliwość udziału w szkoleniach wewnętrznych pogłębiających miękkie kompetencje
 • Praca w wysoce profesjonalnym zespole
 • Współpraca przy odważnych projektach – nie boimy się wychodzić poza nawias
 • Możliwość rozwoju kompetencji i awansów w wewnętrznych strukturach Fundacji
 • Dział Marketingu i Komunikacji posiada własny budżet marketingowy

Rzecznictwo

Dzięki prowadzonym interwencjom i darmowemu poradnictwu prawnemu i obywatelskiemu, uzyskujemy informacje o problemach i potrzebach społeczności autystycznej.

Odpowiadamy za realizację strategii rzeczniczej organizacji. Wprowadzamy i zabezpieczamy w przepisach prawa systemowe wsparcie dla osób autystycznych i ich rodzin. Przygotowujemy poradniki, które tłumaczą zawiłe przepisy, używając prostego języka, zrozumiałego dla każdego.  Opracowujemy raporty i przeprowadzamy badania wraz z ekspertami naukowymi czy domami badawczymi. Naszym celem jest najlepsze poznanie społeczności autystycznej i trudności z jakimi się spotyka. Współpracujemy z władzą na szczeblu lokalnym i centralnym, przedstawicielami Rządu czy Prezydentem RP. Aktywnie bierzemy udział w procesach legislacyjnych, nie tylko w roli opiniodawcy, ale także eksperta. W szczególności aktywni jesteśmy w pracach Zespołu Parlamentarnego ds. autyzmu.  

Pracując w rzecznictwie Fundacji JiM mamy wpływ nie tylko na odmianę sytuacji życiowej pojedynczej osoby – ale także całej społeczności. Nasz zespół to prawniczki, mediatorki, debatczynie, które wspierają samorzeczników, aby ich głos został usłyszany.

Dział rozwoju szkoleń i sieci placówek

Naszym celem jest organizacja wydarzeń poprzez otwarcie rynku pracy na neuroróżnorodność (autyzm, adhd, dysleksa itp.).

 Rozwijamy szkolenia poprzez upowszechnianie dotychczasowych (ADOS-2), a także pozyskanie nowych narzędzi (ADI-R) wykorzystywanych do diagnozy autyzmu. Bierzemy udział w procesie tworzenia konferencji oraz różnego typu wydarzeń. Organizujemy szkolenia, których odbiorcą jest szeroko rozumiana społeczność osób z autyzmem.

Podejmowane zadania w ostatnich latach to:

 • udział w organizacji Kongresu Autism-Europe
 • współtworzenie programów trenerskich ADOS-2 i ADI-R
 • prowadzenie naborów specjalistów do w/w programów
 • organizacja szkoleń m.in. ADOS-2 i innych

Benefity

Fundacja w liczbach

 

21
lata na rynku

4810
aktywnych subkont

808
diangnoz postawionych w 2022 roku

137
podopiecznych w placówkach edukacyjnych

100%
zaangażowania

Proces rekrutacyjny

Działając zgodnie z zasadą równego traktowania kandydatów do pracy oraz naszymi wartościami, kierujemy się ustandaryzowanym procesem rekrutacji. Jest on przejrzysty i dla każdego taki sam.

Aplikacja kandydata

Ocena i selekcja nadesłanych CV

Krótka rozmowa telefoniczna

I etap rekrutacji

II etap rekrutacji

Decyzja oraz informacja zwrotna

Co nas wyróżnia?

Przebieg rekrutacji

Proces rekrutacyjny prowadzą co najmniej dwie osoby w tym obowiązkowo pracownik działu HR.  Zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów. Podczas II etapu rekrutacji sprawdzamy kompetencje kandydata poprzez specjalnie dopasowane zadania.

Induction Program

Induction program – to Twoje pierwsze dni zapoznania z Fundacją. Uczestniczysz w szeregu szkoleń związanych z przybliżeniem Naszych Wartości i kultury organizacji. Poznasz swoich współpracowników i opiekuna. Na tym etapie dowiesz się szczegółowo  jakie będą Twoje obowiązki,  także przedstawimy Ci Twoje cele do realizacji.

Onboarding

W tym czasie o Twoje wdrożenie zadba przełożony. Odbędziesz z nim kilka spotkań mentoringowych, które pomogą Ci w pełnym usamodzielnieniu się w realizacji zadań. Proces onboardingu jest dla nas niezwykle ważny. Dbamy o jakość tego procesu poprzez włączenie Cię w jego projektowanie. Na zakończenie onboardingu poprosimy o opinię z jego przebiegu i zapytamy co możemy zrobić jeszcze lepiej.  

Nasz zespół HR

Elżbieta Barwik

HR Manager